Bredbånd

Wholesale tilbyr Internet Service providere mulighet til å produsere internett aksesser i Telenors aksessnett.

I Bredbånds aksess porteføljen har vi  produktspekter fra utleie av kobber aksess med produktet Operatøraksess (LLUB) til et white label Telenor DSL produkt Bredbåndsaksess med IP total.

Produktene er regulert av Post- og Teletilsynet og tilbys på standardiserte avtaler og vilkår til alle våre kunder.