Personvernerklæring (GDPR)

Ditt personvern er viktig for oss. Informasjon om vår behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du har mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene.

For å se hvordan Telenor AS håndterer dette for egne kunder kan dere klikke her.

Under Utvalgte Dokumenter ligger tjenestespesifikke databehandlervilkår for hvordan Telenor Wholesale håndterer persondata i forhold til de forskjellige produktene vi leverer.