Personvernerklæring (GDPR)

Ditt personvern er viktig for oss. Informasjon om vår behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du har mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene.

For å se hvordan Telenor Norge AS håndterer dette for egne kunder kan dere klikke her.

Telenor Norge AS har sertifisert IT-systemene med prosedyrer og sikkerhetskontroller i henhold til ISO-27001. Disse prosedyrene og sikkerhetskontrollene inneholder alt fra overvåking og analyse, tilgangsstyring, segregering av komponenter og tjenester i henhold til eksponeringsbehov, krypteringskrav.

Under Utvalgte Dokumenter ligger tjenestespesifikke databehandlervilkår for hvordan Telenor Wholesale håndterer persondata i forhold til de forskjellige produktene vi leverer.