KPI Bredbånd August 2014

August 2014

1. Ordre Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 12060 1660 1551 4143
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 24% 13% 14% 17% Sum
16% 6% 7% 5% Telenor
8% 6% 7% 13% Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 11,0 25,9 12,8 14,5 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 92% 93% 91% 90% Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 90% 96% 93% 94% Andel ordre utført uten avvik på kvalitet
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 6,39% 3,58% 1,77% 0,92% Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittlig feilrettingstid 57:06:00 32:42:00 91:41:08 101:37:24 Målt i antall timer
c. Prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato 90% 90% 78% 89% Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor