Status driftssituasjon og leveransesituasjonen

Det har vært en forverring av driftssituasjonen langs med Vestlandskysten, dette har påvirket feilrettingstiden og leveransetiden i dette området. Tidligere har vi også varslet om problemer i Nordland. Nytt nå er at også Vest-Agder er blitt påvirket av dette.

Under følger en oppdatering av feilrettingstider.

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Kommentar
Rogaland 4 Ingen endring
Møre og Romsdal 4 Ingen endring
Nordland 4 Ingen endring
Sogn og Fjordane 4 Ingen endring
Rogaland 4 Ingen endring
Hordaland 4 Ingen endring
Vest-Agder 4 Ny

 

I samarbeid med entreprenørene følger vi også opp leveringstider og utsatte ordre. Antall utsatte ordre vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen.

 

Oversikt over normalisering for leveranse er ikke klar og vi vil komme tilbake med oppdatert status etterhvert som det blir klart. Normalisering vil ikke skje før januar.