Oppdatert status på drift og leveranse – endring for bedriftskunder

Det har vært bedre vær den siste uken og det har medført at vi har fått redusert antall feil, men det er fortsatt en krevende situasjon. Antall feilmeldinger som blir meldt inn til Telenor går nå nedover.

Vest-Agder er blitt normalisert.
Møre og Romsdal har en positiv utvikling og har redusert forlenget rettetid med 2 døgn.

Oversikt over fylker som har forlenget rettetid.

Fylke Antall døgn forlenget Kommentar Utkalling tilgjengelig Utvidet feilrettingstid Bedriftskunder
Rogaland 8 Ingen endring Nei Ja
Møre og Romsdal 6 Endret fra 8 til 6 Nei Ja
Nordland 3 Ingen endring Nei Nei
Sogn og Fjordane 8 Ingen endring Nei Ja
Hordaland 8 Ingen endring Nei Ja
Vest-Agder 0 Endret fra 1 til 0 Ja Nei

 

Vi har besluttet å innføre forlenget rettetid for bedriftskunder, tilsvarende det som gjelder for privatkunder. Årsaken er at dette vil gi våre entreprenører en mulighet til ytterligere økt effektivisering av feilretting på Vestlandet.

Dette betyr at ved registrering i FHS vil man få rettetid på lik linje som privatkunder.

Forlenget rettetid for bedriftskunder gjelder fra og med 21.januar 2015.
Merk: Forlenget rettetid gjelder ikke for kunder med serviceavtale.

 

I samarbeid med entreprenørene følger vi i tillegg opp leveringstider og utsatte ordre. Antall utsatte ordre vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen. Ingen av ukene er endelig bekreftet med tanke på normalisering og det kan skje endringer.

Normalisering Leveranse

Fylke Uke 2015 Kommentar Ekspress tilgjengelig
Rogaland 10 Ingen endring Nei
Møre og Romsdal 10 Ingen endring Nei
Nordland 6 Ingen endring Nei
Sogn og Fjordane 10 Ingen endring Nei
Hordaland 9 Ingen endring Nei
Vest-Agder 5 Ingen endring Nei

 

Det er ikke mulig å bestille ekspress i fylkene som er nevnt ovenfor.