Ekstremvær: Telenor øker beredskapen

Telenor øker beredskapen etter varsel om at ekstremværet Ole mest sannsynlig treffer Troms, Nordland og Trøndelag lørdag ettermiddag.

Vi har styrket bemanningen og har gjennomgått både rutiner og beredskapsutstyr for å stå så godt rustet som mulig.

Alle driftsmiljøer i Telenor har gjennomgått sine beredskaps- og vaktplaner med sikte på å kunne håndtere mulige konsekvenser av det varslede ekstremværet.

Tett kontakt med Fylkesberedskapsrådene
Som en del av beredskapsarbeidet har Telenor vært i dialog med de berørte Fylkesberedskapsrådene og Politiet for å informere om tiltakene som er iverksatt i tilfelle uværet rammer teleinfrastruktur.