Telenor innfører varsling av planlagt arbeid på Telelosji

Telenor tilbyr nå varsling av planlagt arbeid (PAIN) på Telelosji.

Varslingen omfatter både planlagt elektroarbeid på 48VDC, 220VAC og reservekraft samt kraftutfall som følge av for eksempel uvær.

Det er mulig å bestille varsling på utvalgte eller alle stasjoner med innplassert utstyr.

 

For å bestille varsling sendes følgende til wholesale.kommunikasjon@telenor.com

  1. E-postadressen som varsling skal mottas på
  2. Dersom det kun ønskes varsling på enkelte stasjoner, legg ved liste med utvalgte stasjoner. Alternativt vil alle stasjoner med innplassert utstyr bli lagt inn med varsling.
  3. Bruk «PAIN Telelosji» i emnefeltet

 

For raskest mulig etablering av varsling, ber vi om at bestilling skjer innen 1. mars 2015.

 

Vi minner om at feilmelding på Telelosji meldes inn til VIP-feilmottak i Telenor

  • Servicetelefon: 800 40 501
  • Åpningstid: 24 timer/365 dager i året