Desember 2014

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 19177 2248 1679 3176
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 23 % 9 % 13 % 0 % Sum
17 % 6 % 7 % 4 % Telenor
6 % 3 % 6 % 11 % Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 10,5 14,0 9,6 10,7 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 96 % 96 % 94 % 94 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 93 % 96 % 93 % 94 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 3,91 % 2,41 % 1,08 % 0,58 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 50:12:00 39:18:00 91:54:51 104:01:12 Målt i antall timer
tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 87 % 91 % 73 % 89 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor