KPI Bredbånd Februar 2015

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 17214 2548 1691 3484
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 17 % 9 % 13 % 0 % Sum
13 % 6 % 7 % 4 % Telenor
4 % 3 % 6 % 9 % Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 13,4 19,5 12,4 15,3 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 95 % 96 % 92 % 89 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 93 % 95 % 93 % 94 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,88 % 2,17 % 1,30 % 0,67 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 78:18:00 51:48:00 112:24:00 131:12:48 Målt i antall timer
tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 83 % 87 % 74 % 88 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor