Telenor Wholesale varsler nye samtrafikkpriser gjeldende fra 1. juli 2015

Vi henviser til vedtak fra NKOM om nye termineringspriser for mobilnummer med virkning fra 1. juli 2015. Vi varsler derfor nedgang i samtrafikkprisene i Telenors nett med virkning fra 1.juli 2015. Endringene er som følger:

 

Trafikktype Dagens pris

pr anrop

Dagens pris

pr minutt

Ny pris

pr anrop

Ny pris

Pr minutt

Terminering til mobile nummer (4, 58-59, 9) 0,00 0,16 0,00 0,083


All priser er i NOK uten mva.

 

Ved spørsmål ta kontakt med din KAM