Telenor varsler endringer i Telelosjiavtalen fra og med 01. desember 2015

Telenor varsler prisendring på «Reservekraft/Gangreserve fra batteribank 48 V» under produktmodulen Kraftforsyning i Telelosjiavtalen. Pris på abonnementet på «Reservekraft/Gangreserve fra batteribank 48 V» endres fra kr. 6,52,- til kr. 9,0,- pr. Amperetime.

Nye priser gjelder fra og med 1.desember 2015.

Telenor oppgraderer mange stasjoner fra 2 til 4 timer gangreserve for å imøtekomme NKOMs vedtak om «Minstekrav til reservekraftkapasitet i landmobile nett».

Dette gjelder typisk for stasjoner hvor mobil operatørene er innplassert, og denne oppgraderingen vil skje fra i år og framover i en 4 -5 års periode.

På stasjoner som oppgraderes til 4 timers gangreserve, vil alle kunder som kjøper gangreserve automatisk oppgraderes til 4 timer. Kundene vil faktureres for 4 timers gangreserve fra den datoen stasjonen blir klargjort.

Ytterligere informasjon om endringene er her

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med din KAM