Telenor moderniserer aksessnettet

I tråd med ambisjoner og ønsker om å sikre en moderne infrastruktur for fremtiden i Norge, er Telenor godt i gang med å modernisere fastnettet. Denne moderniseringen består blant annet av offentlige anbud for å oppgradere kobbernettet til landets kommuner ved bruk av ny og fremtidsrettet teknologi.

Gjennom offentlig anbud har Telenor fått tilslag på modernisering av aksessnettet i flere kommuner, der kunngjøring av de enkelte prosjektene foreligger på www.doffin.no. Telenor vil også i tiden fremover bygge ut fibernoder i aksessnettet uten offentlig tilskudd.

Alle prosjektene og eventuelle endringer av disse blir offentliggjort på homepage i Jara Netbusiness .

Tilbydere som direkte blir berørt av moderniseringen, blir særskilt informert på e-post med oversikt over hvilke abonnement (Operatøraksesser, Jara DSL aksesser og VAB(telefoni)) som er fremført gjennom det fordelerpunktet som skal moderniseres. Ønsker dere å få tilsendt denne type info til en annen e-post adresse enn denne vi har sendt til?

Vennligst send e-post til wholesale.kommunikasjon@telenor.com med hvilken e-postadresse denne informasjonen skal sendes til.

Moderniseringen skjer ved at fibernoder utplasseres på fordelere i aksessnettet slik at kundene gis mulighet for fremtidsrettet bredbåndstjenester.

Tilbydere med telefoni- og/eller bredbåndstjenester gjennom moderniserte fordelere i aksessnettet må derfor endre sitt tjenestetilbud til sine kunder.

Telenor vil i god tid og senest 6 måneder før moderniseringen er ferdig på de enkelte områdene ha løpende dialog med tilbyderne for å sikre at kundene blir migrert til nye tjenester.

Oversikten nedenfor viser hvilke tjenester som kundene må migreres til for å opprettholde tjenestetilbudet.

  1. Operatøraksess(OA) ADSL og OA VDSL full tilgang: Migreres til hhv. Jara ADSL og Jara VDSL full tilgang. Jara ADSL kan etter omkobling oppgraderes til Jara VDSL.
  2. OA ADSL og OA VDSL delt tilgang: Migreres til hhv. Jara ADSL og Jara VDSL full tilgang. Jara ADSL kan etter omkobling oppgraderes til Jara VDSL. Telefonitjenesten må endres til bredbåndstelefoni.
  3. Jara ADSL full tilgang: Ingen endring av produkt. Jara ADSL kan etter omkobling oppgraderes til Jara VDSL.
  4. Jara ADSL delt tilgang: Endres til Jara ADSL full tilgang. Jara ADSL kan etter omkobling oppgraderes til Jara VDSL for tilgang til økte hastigheter. Telefonitjenesten må endres til bredbåndstelefoni.
  5. Jara VDSL full tilgang: Ingen endring.
  6. Jara VDSL delt tilgang: Endres til Jara VDSL full tilgang. Telefonitjenesten må endres til bredbåndstelefoni.
  7. Jara SHDSL og OA SHDSL: Migreres til Jara VDSL full tilgang
  8. VAB (Videresalg telefoniAbonnement) eller telefoni fra Telenor på full tilgang: Ingen endring.
  9. VAB eller telefoni fra Telenor på delt tilgang: Kunden må bytte til bredbåndstelefoni.

 

For mer informasjon, kontakt deres kontaktperson i Telenor Norge AS.