Endring av listepriser for leie av lavhastighet Leide Samband til og med 2 Mbit/s

Fra og med april 2016 vil listepriser på leie for lavhastighet Leide Samband med båndbredde til og med 2 Mbit/s bli redusert med ca 13,5 %. Prisreduksjonen vil omfatte produktene Digital punkt til punkt, Digital Ethernet, Digital Multiaksess (herunder nx2 Mbit/s) samt parallelle 2 Mbit/s samband.

Prisreduksjon vil også gjøres gjeldende for lavhastighetssamband med båndbredde 64 kbit/s og nx64 kbit/s, selv om det er innført salgsstopp for produkter med disse båndbreddene.

Nye priser gjøres gjeldende på alle relevante abonnement fra 1. april 2016.

Dokumentet «Priser og rabattvilkår for kapasitetsprodukt Gyldig fra 01.04.2016» er oppdatert med nye vilkår.

Nærmere informasjon kan fås av Kundeservice på telefon 08300, eller ved henvendelse til KAM.