Telenor innfører nye adgangsrutiner i forbindelse med Telelosji

Vi har sendt ut invitasjon til de som har Telelosjiavtale i forbindelse med innføring av nye adgangsrutiner. Det er satt av to datoer for denne gjennomgangen henholdsvis 26. og 27. april. Dersom dette er aktuelt for deg og du ikke har mottatt innkalling, vennligst send en epost til: wholesale.kommunikasjon@telenor.com

Agenda for møtet:

 • Bakgrunnen for endringen
  • Lovkrav
  • Pålegg fra myndighetene (Nkom og NSM)
 • Presentasjon av ny prosedyre
 • Presentasjon av nye bestillingsskjemaer
 • Losjistenes ansvar:
  • Forlengelse av selvstendig adgang
  • Revisjon
 • Sikkerhetsklarering og autorisasjon
 • Følgetjeneste
 • Plikter og ansvar ved arbeid i Telenors tekniske arealer
 • Kontroll av tjenstlig behov
 • Priser for nøkkelkort og nøkler
 • Fremdriftsplan