KPI Bredbånd Mars 2016

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 11194 1932 1124 2703 434 29 60
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 19 % 8 % 29 % 20 % N/A N/A N/A Sum
18 % 8 % 21 % 6 % N/A N/A N/A Telenor
2 % 1 % 8 % 14 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 10,8 14,9 12,3 11,8 51,4 15,3 11,8    Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 96 % 96 % 95 % 96 % 56 % 97 % 83 %    Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 93 % 97 % 95 % 95 % 93 % 93 % 98 %    Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 1,75 % 1,43 % 0,74 % 0,46 % 0,63 % 0,35 % 0,45 %    Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 48:48:00 31:48:00 74:58:21 69:30:07 55:42:00 45:00:00 204:32:34    Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 92 % 91 % 80 % 93 % 85 % 70 % 85 %    Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor