1. September 2016 innføres salgsstopp for Paradig produktet og endring av etableringspris for 2 Mbit/s Digitale Samband som bestilles med 3 eller 5 års kontraktstid

Paradig produktet består av parallelle 2 Mbit/s Leide Samband som frem til nå gjennom en samlet bestilling- og leveranseprosess er blitt fakturert i henhold til egne prisvilkår. Etter 1. september vil parallelle 2 Mbit/s samband følge vilkår i standard prisliste. På forespørsel kan Telenor tilby leveranse av større løsninger til prosjektpris.

Samtidig oppheves dagens ordning med redusert etableringspris på 2 Mbit/s samband som bestilles med 3 eller 5 års kontraktstid. Etableringspris for 2 Mbit/s samband vil fremover være uavhengig av lengde på kontraktstid.

Nye vilkår fremgår av «Priser og rabattvilkår for kapasitetsprodukt»

Nærmere informasjon kan fås av Kundeservice på telefon 08300, eller ved henvendelse til KAM.