Forlenget feilrettingstid i Aust-Agder, Telemark og Vestfold

På grunn av kraftig snøvær og vind i Aust-Agder, Telemark og Vestfold helgen 5. og 6. november medførte dette at stolper knakk, trær falt over luftkabler og ødela  utstyr.
Sammen med mye feil på strømnettet gav dette en kraftig økning av kabelfeil i aksessnettet.

Vi ber om at berørte parter holder eskaleringer på et minimum i perioden, slik at vi kan fokusere på en mest mulig effektiv feilretting.

DRIFT/FEILRETTING

Fylke Antall døgn forlenget Forventet normalisering uke
Aust Agder 4 49
Telemark 4 48
Vestfold 1 47

LEVERANSE

Antall utsatte ordre for leveranse vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen.
Ekspressleveranse vil bli avvist i ovennevnte fylker.