KPI Bredbånd Februar 2017

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 10373 823 1000 2363 457 90 9
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 16 % 25 % 6 % 18 % N/A N/A N/A Sum
14 % 20 % 5 % 6 % N/A N/A N/A Telenor
3 % 5 % 1 % 12 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 9,5 10,3 8,8 11,3 74,2 21,2 18,7 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 98 % 96 % 91 % 95 % 58 % 84 % 100 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 93 % 95 % 92 % 94 % 89 % 92 % 100 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,41 % 1,22 % 0,88 % 0,55 % 0,94 % 0,47 % 0,33 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 52:42:00 42:06:00 73:50:44 81:50:16 31:48:00 29:36:00 63:19:49 Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 89 % 91 % 86 % 90 % 84 % 83 % 82 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor