KPI Bredbånd Mars 2017

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 12642 1249 1210 2805 424 103 305
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 15 % 19 % 6 % 18 % N/A N/A N/A Sum
12 % 16 % 4 % 6 % N/A N/A N/A Telenor
3 % 4 % 1 % 12 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 9,0 11,1 9,4 10,9 67,9 17,1 11,4 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 97 % 96 % 96 % 97 % 70 % 86 % 78 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 92 % 96 % 90 % 95 % 86 % 94 % 97 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,62 % 1,35 % 0,97 % 0,59 % 1,26 % 0,79 % 0,35 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 48:42:00 40:06:00 71:01:27 82:15:56 30:42:00 25:48:00 83:12:41 Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 90 % 89 % 83 % 91 % 88 % 93 % 88 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor