Oppdatert status 01.09 – Forlenget rettetid som følge av mye lyn og torden

Som en følge av hyppig lyn og torden aktivitet den siste tiden må vi forlenge feilrettingstid i enkelte fylker.
Vi ber om at eskaleringer i disse fylkene holdes på et minimum.

 

DRIFT / FEILRETTING

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid:

Fylke Antall døgn forlenget Forventet normalisert drift
Aust-Agder +6  Uke 37
Rogaland +1  Uke 35
Hedmark +1  Uke 35
Oppland +3  Uke 36
Sør-Trøndelag +4  Uke 36
Østfold +1  Uke 35
Akershus +2  Uke 35
Buskerud Ingen  Normalisert

 

LEVERANSE

Frem til en normalisering må det påregnes noe lengre leveringstider. Antall utsatte ordre vil også øke noe i tiden som kommer som en følge av driftsituasjonen.

Ekspressleveranse i angitte områder kan bli avvist.