Endringer i VULA porteføljen

Telenor reduserer VULA prisene med virkning fra 25.10.2017. I tillegg varsles ny portefølje fra januar 2018, det innføres 2 nye produkter Basis 50/50 og Basis 250/250, samt at  pris på Basis 100/100 reduseres ytterligere.