KPI Bredbånd Mars 2018

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 7596 706 826 1841 190 20 470
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 22,5 % 29,9 % 2,5 % 27,5 % N/A N/A N/A Sum
19,4 % 29,6 % 2,1 % 7,3 % N/A N/A N/A Telenor
3,1 % 0,3 % 0,5 % 20,2 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 10,1 10,8 9,0 10,7 29,9 11,0 11,2 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 97 % 95 % 95 % 95 % 84 % 90 % 94 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 89 % 96 % 91 % 94 % -7 % 95 % 98 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,73 % 1,21 % 0,94 % 0,65 % 2,67 % 0,16 % 0,39 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 47:36:00 35:30:00 101:04:43 112:13:03 27:30:00 36:24:00 57:39:59 Målt i antall timer
tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 93 % 92 % 87 % 92 % 92 % 70 % 87 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor