Nedleggelse av infrastruktur på grunn av at Statens Vegvesen foretar utvidelse av E18

Statens Vegvesen har etablert ett nytt prosjekt for endring av E18 link fra Lysaker til Strand. Anleggsperiode er satt til 2019-2024.

Kort beskrivelse av prosjektet

Det skal bygges ny 6 felts motorvei med buss og gang sykkelsti på utsiden av veibanen.

Fra Lysaker skal hus rives på nordre side av veien fram til Shellstasjon ved avkjøring til Professor Kohts vei/Markalléen. Her skal det legges om midlertidig vei slik at alle telekabler må ryddes unna. Det skal bygges ny innkjøring til Fornebulandet.

Konsekvenser for Telenor

Dette har konsekvens for kobberkabler på sørsiden av Drammensveien og derfor vil tjenester som leveres på kobbernettet bli koblet ned i dette området. Terminering av tjenester på kobbernettet vil skje før Statens Vegvesen starter sitt prosjekt slik at ikke Telenor skaper forsinkelser for dem. Første kutting av kabler er planlagt til januar 2020.

Telenor varsler derfor nedleggelse av kobbernettet på sørsiden av Drammensveien med virkning fra 30.11.2019. Se Link til kart.

For å unngå at det blir etablert nye aksesser i området vil vi stenge nettet for nyetableringer og endringer fra og med 01.04.2019.

Oppsummert

Telenor vil avvikle tjenester basert på kobbernettet i dette området og alle aksesser må være terminert til 30.11.2019. Telenor vil stenge området for nyetablering og endring av aksesser fra og med 01.04.2019.