Telenor varsler nye samtrafikkpriser for mobile nummer gjeldende fra 1. januar 2019

Vi henviser til vedtak fra NKOM om nye termineringspriser for mobilnummer med virkning fra 1. januar 2019 og varsler derfor nedgang i samtrafikkprisene i Telenors nett med virkning fra denne dato.

Endringene er som følger: 

Trafikktype Dagens pris
pr anrop
Dagens pris
pr minutt
Ny pris
pr anrop
Ny pris
pr minutt
Terminering til mobile nummer
(4, 58-59, 9)
0,00 0,054 0,00 0,043

 

Alle priser er i NOK uten mva.