Endringer i Operatøraksessavtalen

Telenor varsler endringer av etableringsprisene for Operatøraksess med virkning fra og med 1. mars 2019.

Etableringsprisene endres for henholdsvis full tilgang fra 1712 til 2226 og delt tilgang fra 892 til 1160.

Endringene gjelder for alle Operatøraksessproduktene.

Prisene for endringer,  informasjonsprodukter og annulleringer endres også fra samme tidspunkt.

Det nye prisbilaget finner du her

Ved spørsmål ta kontakt med din kundekontakt i Telenor Norge AS