Telenor gjør endringer i Bredbåndsaksessavtalen fra 01.03.2019

Rabattavtale for bredbåndsaksess termineres, og som en følge av det vil abonnementsprisene for SHDSL og VULA bli redusert.

Telenor åpner for bestilling av VULA «Homes Passed». Dette gjelder adresser som ikke er etablert i Telenors GPON nett, men som er dokumentert og planlagt i GPON nettet.

Se de respektive avtalebilagene for mer informasjon om de nye prisene og betingelsene for «Homes Passed» salg.

For spørsmål ta kontakt med din kundekontakt i Telenor Norge AS