Forlenget rettetid grunnet kraftig lyn og torden

Som en følge av kraftig lyn og torden har vi forlenget feilrettingstiden i Akershus, Oppland, Hedmark, Buskerud, Oslo og Vestfold.

Vi ber om at eskaleringer i disse fylkene holdes på et minimum, slik at vi kan fokusere på en mest mulig effektiv feilretting.

Bedriftskunder vil bli prioritert.

DRIFT/FEILRETTING

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid:

Fylke Antall døgn forlenget Forventet normalisering uke
Akershus +4 Usikkert
Hedmark +4 Usikkert
Oppland +4 Usikkert
Buskerud +4 Usikkert
Vestfold +2 Usikkert
Oslo +2 Usikkert