Salgsstopp for nye samband på SDH plattform.

Fra 1. oktober 2019 vil det ikke lenger være mulig å bestille nye abonnement på samband som leveres på Telenors SDH plattform. SDH er en gammel teknologi og Telenors utstyrsleverandør har varslet stans i produksjon av nytt utstyr til denne plattformen. Telenor vil derfor begrense nye leveranser innenfor kapasitetsområdet til mer moderne teknologier.

Denne salgsstoppen vil omfatte følgende produkter:

– 2 Mbit/s Punkt til Punkt/Multiaksess. (G.703 gr. snitt)
– 10, 20, 50, 100 og 150 Mbit/s Digital Ethernet (FE og GBE)
– 155 Mbit/s Punkt til Punkt/Hovedaksess (STM-1, STM-4 eller STM-16 gr. snitt)
– Samband som brukes som bærer for tale-tjeneste (f. eks ISDN-UT og Samtrafikk)

Enkle utbedringer og endringer av eksisterende abonnement som kan foretas fra driftsterminal vil fremdeles kunne utføres, men generelt vil alle endringer som krever montasje eller utbygging av nytt SDH-utstyr bli omfattet av denne salgstoppen.

Nærmere informasjon kontakt Kundeservice på telefon 08300, eller ved henvendelse til KAM.