Oppdatert kl 09:45 Telenor har feil på sine IT-systemer

Telenor opplever i dag problemer med internt kontornett. Dette har ingen konsekvens for telekom-tjenester som internett, tale og SMS. Problemet med det interne kontornettet gir følgefeil for blant annet Telenors kundeservice-nummer 08300, Jara Netbusiness, og Online Tjenesteleverandør og BMO. Disse tjenestene er på nåværende tidspunkt utilgjengelig. Vi jobber iherdig med å løse situasjonen og kommer tilbake med mer informasjon.