Oppdatert kl 12:12 Telenor har feil på sine IT-systemer

Telenor opplevde fredag morgen problemer med vårt interne kontornett. Feilområdet er lokalisert, men feilrettingen er sammensatt. Vi kan derfor ikke anslå når situasjonen vil bli løst. Telenor har både egne ansatte og eksterne ressurser på plass, og jobber døgnkontinuerlig for å rette feilen.