Oppdatert kl 19:06 Telenor har feil på sine IT-systemer

Telenor har siden fredag morgen hatt problemer med vårt interne kontornett. Feilrettingen gir nå resultater, og flere systemer er nå oppe. Det er fortsatt noe ustabilitet, men det jobbes nå for å sikre full stabilitet og at alle system kommer opp igjen. Telenor opprettholder høy beredskap.

Vi beklager overfor alle berørte parter.