Endring i avtaleforhold Telelosji

Viser til informasjon om endring i avtaleforholdet for Telelosji fra 1.1.2020

Avtaleforholdet vedrørende produkter regulert under avtale om kjøp av Telelosji solgt av hhv Telenor Norge AS, org. nr 976 967 631 og Norkring AS, org. nr 976 548 973 er fra 01.01.2020 overført til Telenor Infra AS, org. nr 971 050 365, med unntak av produktvarianten Ekstern Fremføringsvei.

Fakturering og innkreving vil håndteres av Telenor Norge AS, Wholesale Billing på vegne av Telenor INFRA AS inntil videre.

Det vil tydelig fremgå av fakturaen dere mottar at den gjelder deres kjøp av Telelosji fra Telenor INFRA AS :

«Iht. avtale, faktura for deres kjøp av Telelosji fra Telenor INFRA AS, org. nr 971 050 365»

Dere vil fortsatt finne deres faktura i Jara NetBusiness med tilhørende spesifikasjon.