Kobberprogrammet – Endring av nedkoblingsdato

Viser til tidligere informasjon angående kriterier for utsettelse se her på bakgrunn av dette vil Telenor utsette nedkobling av koplingspunktene som er merket med blå farge i regnearket Oversikt koblingspunkter varslet totalt-oppdatert 2020-08-17

Vi vil følge opp videre de som er utsatt, og dersom noen koplingspunkt blir tømt vesentlig tidligere enn det som er oppgitt som nedkoblingsdato, vil vi varsle de aktuelle koplingspunktene på nytt.

Det vil også bli sendt oppdatert informasjon til grossistkunder som blir berørt av denne utsettelsen med oppdaterte nedkoblingsdatoer fordelt på hver aksess.