KPI Bredbånd August 2020

KobberTelenor DSL PrivatTelenor DSL BedriftWholesale DSLOperatøraksessAvvik DSL (%-poeng)Avvik OA (%-poeng)Merknad
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid4,90,810,112,7Antall virkedager
b. Leveransepresisjon88 %80 %89 %71 %5,5 %-15,7 %Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveransekvalitet83 %30 %90 %90 %59,7 %59,3 %Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid67:15:04
35:57:59
69:35:0267:16:32Målt i antall timer
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato.77 %77 %77 %79 %0,4 %2.6 %Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor
Importert fra manuell innfylling
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULAAvvik VULA (%-poeng)Merknad
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid49,4223,629,9Antall virkedager
b. Leveransepresisjon65 %68 %87 %30,3 %Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveransekvalitet89 %97 %91 %-1,5 %Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid60:01:48
56:42:24
44:27:37
Målt i antall timer
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato.87 %76 %78 %-4,1 %Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness99 %
Tilgjengelighet VULA WEB100 %