Vedrørende lansering av nytt VULA-produkt

Ferdigstillelse av VULA-produktet er forsinket og er planlagt for lansering 15. november 2020. Telenor vil tilby alternativt produkt/vilkår i perioden fra 01.10 til det ordinære VULA-produktet er klart, med nedenstående forutsetninger for å avhjelpe forsinkelsen:

  • Grossistkunden må inngå avtale om VULA-tilgang dersom slik avtale ikke allerede er inngått.
  • Disse midlertidige vilkårene vil gjelde for bestillinger mottatt fra 01.10.2020 og frem til det nye VULA-produktet er klart.
  • Erstatningsproduktene vil være bestillbare både for VULA «Homes connected» og «Homes passed». Ettersom leveringstid vil være lenger for «Homes passed», vil slike bestillinger trolig bli levert i form av det nye VULA-produktet.
  • Erstatningsproduktene vil bli tilbudt hvor løsningen aksessen skal benyttes for ikke er mulig å levere med dagens VULA-produkt.
  • Som erstatningsprodukt i forsinkelsesperioden vil Telenor tilby Ethernet Connect til samme pris som VULA. Vilkår for ODP-tilgang vil være som om erstatningsproduktet hadde vært levert som en VULA-aksess ettersom overleveringspunkt vil være på ODP etter forsinkelsesperioden.
  • Aksessen vil bli migrert til det nye VULA-produktet når det er tilgjengelig, uten at Telenor belaster tilgangskjøper for sine kostnader ved migreringen.

Dersom det er ønske om å prøve ut grensesnitt i forkant av lansering, kontakt din kundeansvarlig.