Oppdatert 19:05. Feilsituasjoner i Vestland

Telenor har nå rutet om trafikken, slik at store deler av mobiltrafikken nå skal være inne igjen. Det kan være noen enkeltområder som har redusert dekning, men majoriteten av mobiltrafikken skal fungere som normalt. Vi jobber også med å finne midlertid reservelinje for bredbåndstjenester.

Telenor jobber videre med permanent retting av de to feilsituasjonene i Vestland fylke. Feilretting på sjøkabel pågår, og arbeidet vil fortsette gjennom helgen til kabelen er skjøtt. Dette er komplisert og tidkrevende arbeid. To skjøtelag er på vei fra Bergen til Voss og påbegynner arbeidet i kveld. Våre entreprenører vil jobbe kontinuerlig til skaden er rettet.

Begge brudd skyldes at eksterne aktører uforvarende har påført skade på Telenors infrastruktur. Sjøkabelbruddet har skjedd som følge av ytre skade påført av ekstern skadevolder. Fiberbruddet ved Voss har oppstått som følge av en graveskade i forbindelse med veiarbeid.

Vi beklager igjen for ulempene disse feilsituasjonene medfører.