KPI Bredbånd Januar 2021

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL BedriftTelenor xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatOperatøraksess BedriftOperatøraksess Privat
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)12,69,111,98,98,59,7
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100 %93,2 %100 %92,7 %95,2 %95,5 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)66,7 %92,7 %100 %92,7 %98,4 %91,4
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) Privat
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,0 %- 0,5 %-4,8 %2,2 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)33,3 %0,0 %31,7 %- 1,3 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL BedriftTelenor xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatOperatøraksess BedriftOperatøraksess Privat
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,00,52,64,80,00,1
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100 %97,8 %100 %100 %100 %100 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100 %93,3 %100 %87,1100 %0,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) Privat
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,0 %2,2 %0,0 %2,2 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)0,0 %- 6,2 %0,0 %- 93,3 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL BedriftTelenor xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatOperatøraksess BedriftOperatøraksess Privat
Leveranse oppsummert
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)1,12,99,46,38,59,7
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100 %96,5 %100 %97,3 %95,2 %95,5 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)97,1 %93,2 %100 %89,2 %98,4 %91,2 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) Privat
Leveranse oppsummert
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,0 %0,8 %-4,8 %-1,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)2,9 %-4,0 %1,4 %-2,0 %
KobberTelenor xDSL BedriftTelenor xDSL PrivatWholesale xDSLOperatøraksess
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)108:02:19
30:15:09
68:25:5781:37:03
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)74 %88 %70 %81 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) Privat
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)-3,9 %-17,2 % 7,2 %-6,1 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness99,6 %
Tilgjengelighet VULA WEB100 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULAAvvik VULA (%-poeng)
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)46,2183,022,8
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)56 %70 %98 %55 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)83 %96 %92 %2,3 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULAAvvik VULA (%-poeng)
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)44:06:43
39:01:55
50:46:10
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)90 %73 %91 %10,8 %
Kommentarer:
For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet.
Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveranseprsisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.