KPI Bredbånd Oktober 2021

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)2,50,38,99,08,89,3
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %99,8 %96,4 %98,4 %90,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)97,2 %100,0 %96,8 %96,8 %96,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)-0,2 %-3,6 %-1,6 %-10,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)-0,4 %-3,2 %-1,2 %0,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)7,43,09,39,58,89,3
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %99,7 %96,4 %98,4 %90,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %97,2 %96,4 %96,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)-0,3 %-3,6 %-1,6 %-10,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)-2,8 %-3,6 %-4,0 %0,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,50,10,70,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)96,1 %100,0 %87,5 %100,0 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)- 8,6 %0,0 %3,9 %0,0 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)103:14:03
100:45:15
58:51:1935:21:0358:51:5540:37:16
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)91,8 %83,3 %94,7 %95,0 %95,5 %100,0 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor) 2,9 % 11,7 % 3,7 % 16,7 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)20,039,219,10,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)68,0 %91,0 %95,0 %100,0 %26,4 %9,3 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)80,0 %95,0 %100,0 %100,0 %20,1 %5,4 %

FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)107:12:53
63:32:50
38:03:070:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)81,7 %86,1 %95,7 %100,0 %14,0 %13,9 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness100 %
Tilgjengelighet VULA WEB100 %

Kommentarer: For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet. Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.