KPI Bredbånd November 2021

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)2,00,07,87,98,316,1
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)99,1 %100,0 %99,2 %100,0 %99,2 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)97,4 %100,0 %96,1 %96,3 %97,7 %87,5 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,1 %0,0 %0,1 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)-1,2 %-3,7 %0,4 %-12,5 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)6,40,07,910,28,316,1
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %99,4 %100,0 %99,2 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)96,9 %100,0 %96,1 %100,0 %97,7 %87,5 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)-0,6 %0,0 %-0,8 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)-0,8 %0,0 %0,9 %-12,5 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,30,01,25,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)98,8 %100,0 %90,9 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)97,6 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)- 7,9 %0,0 %1,2 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)2,4 %0,0 %2,4 %0,0 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)78:35:57
136:31:53
53:21:0343:07:1865:51:4030:36:54
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)89,6 %82,5 %95,2 %93,8 %96,8 %100,0 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor) 5,6 % 11,3 % 7,1 % 17,5 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)19,039,716,820,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)69,0 %95,0 %96,0 %100,0 %27,3 %5,2 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)84,0 %99,0 %96,0 %100,0 %12,1 %1,3 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)59:42:13
106:31:08
36:59:170:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)88,0 %83,3 %88,9 %100,0 %0,9 %16,7 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness99,9 %
Tilgjengelighet VULA WEB98,9 %

Kommentarer: For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet. Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.