KPI Bredbånd Desember 2021

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)4,20,07,37,510,14,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)98,6 %96,9 %99,2 %91,7 %97,9 %50,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)97,3 %100,0 %99,2 %99,3 %93,8 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,5 %-5,2 %-0,7 %-46,9 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)1,9 %-0,7 %-3,5 %0,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)18,80,07,611,710,14,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %99,1 %90,0 %97,9 %50,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %93,8 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)-0,9 %-10,0 %-2,1 %-50,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)0,0 %0,0 %-6,2 %0,0 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)1,70,00,50,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)98,4 %96,9 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)96,8 %100,0 %83,3 %100,0 %100,0 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)1,6 %3,1 %1,6 %3,1 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)-13,5 %0,0 %3,2 %0,0 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)91:40:55
30:43:33
88:49:2938:20:0759:18:4347:32:56
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)85,7 %86,7 %96,2 %88,0 %93,0 %76,3 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor) 10,5 %1,3 % 7,4 %-10,4 %

[

FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)14,354,315,034,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)68,0 %95,0 %96,0 %100,0 %28,7 %5,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)82,0 %100,0 %96,0 %100,0 %13,3 %0,4 %

FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)58:11:34
24:06:03
52:29:370:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)85,5 %95,0 %86,4 %100,0 %0,8 %5,0 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness99,7 %
Tilgjengelighet VULA WEB100,0 %

Kommentarer: For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet. Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.