KPI Bredbånd Ferbruar 2022

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,80,04,64,59,74,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %87,5 %100,0 %85,7 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)96,7 %100,0 %93,8 %94,7 %96,7 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)- 12,5 %0,0 %- 14,3 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)- 2,9 %- 5,3 %0,0 %0,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)9,40,08,910,09,74,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %75,0 %100,0 %85,7 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)71,4 %100,0 %87,5 %100,0 %96,7 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)-25,0 %0,0 %-14,3 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)16,1 %0,0 %25,3 %0,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,00,00,40,50,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)98,8 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)1,2 %0,0 %1,2 %0,0 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)76:23:12
34:17:02
42:03:3633:50:1688:15:1039:36:26
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)79,5 %90,9 %94,3 %96,2 %87,4 %92,9 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)14,8 %5,2 %7,9 %1,9 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)20,929,514,30,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)92,0 %88,0 %98,0 %100,0 %5,6 %12,5 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)85,0 %50,0 %
97,0 %100,0 %11,2 %50,0 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)56:09:54
42:58:50
39:03:540:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)89,8 %90,5 %96,6 %100,0 %6,8 %9,5 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness100 %
Tilgjengelighet VULA WEB98,8 %

Kommentarer: For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet. Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.