Økning av pris på Digitale Samband (på SDH- /DXX plattform) og Analoge Samband

Dette gjelder sambandstyper som produseres på gamle og utgående produksjonsplattformer. Det har vært salgstopp på disse i flere år, og det har dermed ikke vært mulig å etablere nye, eller bestille endringer på eksisterende abonnement.

Fra 1. november 2022 vil månedlig leiebeløp for Digitale Samband og Analoge Samband bli endret. Berørte kunder vil på forhånd bli informert om nytt prisnivå.

Konkret gjelder dette varslet for følgende typer samband:
   – Digital Punkt til Punkt, tom. 622 Mbit/s og DGvc (både SDH- og DXX plattform)
   – Digital Ethernet, tom. 622 Mbit/s (både SDH- og DXX plattform)
   – Digital Multiaksess, tom. 2,5 Gbit/s (leveranser på både SDH- og DXX plattform)
   – Analog Telefontype (alle typer abonnement)

Årsak til dette er at Telenor moderniserer telenettet og at disse abonnementene er basert på svært gamle teknologiske plattformer som er utfordrende og kostbare å opprettholde.

Nærmere informasjon kan fås av Kundeservice på tlf 08300, eller ved henvendelse til KAM.