KPI Bredbånd Oktober 2022

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,00,29,69,49,98,8
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %95,7 %100,0 %100,0 %98,4 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)93,3 %95,7 %100,0 %98,9 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,0 %4,3 %- 1,6 %4,3 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)6,7 %3,2 %6,7 %4,3 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,00,09,77,19,98,8
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %98,4 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %85,7 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,0 %0,0 %-1,6 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)0,0 %-14,3 %0,0 %0,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,00,21,00,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %95,7 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)93,3 %95,7 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,0 %4,3 %0,0 %4,3 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)6,7 %4,3 %6,7 %4,3 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)188:52:47
101:48:11
73:05:1965:39:3489:58:3327:21:01
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)74,3%84,6 %92,3 %93,3 %93,8 %100,0 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)18,0 %8,7 %19,5 %15,4 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)14,3111,319,30,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)95,4 %76,7 %98,8 %100,0 %3,4 %23,3 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)90,1 %99,9 %
96,9 %100,0 %6,9 %0,1 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)78:11:40
13:36:03
61:34:390:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)89,4 %100,0 %83,9 %100,0 %- 5,4 %0,0 %

Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness99,8 %
Tilgjengelighet VULA WEB98,4 %
Kommentarer: For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet. Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.