KPI Bredbånd mai 2023

Kobber - NybestillingerWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)14,013,010,02,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %83 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)11,00,010,02,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %83,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)81,00,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
KobberWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)34:22:2110:33:36114:05:4980:02:10
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)93,0 %100,0 %90,0 %83,0 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)22,046,015,059,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)96,0 %83,0 %99,0 %100,0 %2,3 %17,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)95,0 %100,0 %
97,0 %50,0 %2,0 %- 50,0 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)72:54:434:54:03
59:55:590:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)87,0 %100,0 %96,0 %100,0 %9,5 % 0,0 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness100,0 %
Tilgjengelighet VULA WEB99,2 %

Kommentarer: For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet. Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.