Varsel om nedleggelse av tomme sentraler

Telenor vil med dette varsle nedleggelse av sentraler og tilhørende kobbernett for sentraler som ikke lenger er i bruk for bredbånd over kobber.

Varselet er i henhold til Nkom sitt vedtak av 8. juni 2023, hvor sentraler som ble tomme før 1. juli 2022 stenges med en varslingstid på 1 måned, mens sentraler som har blitt tomme i etterkant av dette stenges med en varslingstid på 3 måneder.

Dersom Telenor mottar en bestilling i varslingsperioden vil den aktuelle sentralen fjernes fra listen.

Se oppdatert oversikt over hvilke sentraler dette gjelder, samt dato for nedleggelse her.

Oppdatert liste vil til enhver tid finnes her under Utvalgte dokumenter.

Kort forklaring

Kolonne Varslet stenging – viser når Wholesale varslet stenging av sentral

Kolonne Stenges – viser når sentral vil bli stengt

Kolonne Status – viser status, vil være varslet stengt eller stengt

Kolonne Begrunnelse – viser om den ble tømt før eller etter 01.07.2022.