Telenor endrer priser på kobberbaserte tjenester fra 01.10.2023

Telenor endrer prisene for etablering på produktene Operatøraksess og DSL Bredbåndsaksess, samt andre engangspriser for samme produkter.
I tillegg endres den månedlige leieprisen for E-line.

For nye prisbilag til avtalene, se link: Operatøraksess, DSL Bredbåndsaksess og Transport av DSL

Telenor varsler videre at prisen for månedsabonnenment for Operatøraksess og DSL Bredbåndsaksess vil bli justert i henhold til nye pristak fra Nkom. Nye priser vil gjøres gjeldende fra dato angitt i Nkoms vedtak.