Endringer i Jara Bredbåndaksessavtalen

Telenor varsler endringer i Jara Bredbåndsaksessavtale

med virkning fra og med 1. juni 2015.


Endring i Abonnement og etableringspriser Jara DSL:

  • Etableringsprisene for ADSL fullaksess, VDSL fullaksess og
    SHDSL økes med 360 kroner.
  • Etableringsprisene for ADSL delt aksess og VDSL delt aksess økes med 180 kroner
  • Fullaksesstillegget for abonnement på ADSL og VDSL reduseres fra 61 til 55 kroner per måned
  • SHDSL abonnementspris reduseres med 6 kroner.
  • VDSL 22016-36000 Basis og Premium delt aksess abonnementspris reduseres med kroner 5 per måned

 

E-line ODP ny funksjonalitet

Telenor lanserer Link aggregering og Redundans for VULA ODP.

Link aggregering muliggjør inntil 4*10GE på en Telenor node som en logisk ressurs. Dette gir mulighet for en mer fleksibel utnyttelse enn uavhengige fysiske 10GE porter.
I tillegg lanseres redundans for ODP. Denne oppnås ved at det opprettes en sekundær ODP på en annen Telenor node enn den primære.
Det er ikke lastdeling mellom primær og sekundær ODP. Trafikken legges om fra primær til sekundær ved feil på primær ODP.

 

Salgstopp på IP-Connect og IP-Total

Telenor varsler salgstopp på IP-Connect og IP-Total løsninger 

Volumet på de IP-baserte løsningene faller til fordel for E-Line. Telenor vil derfor fase ut IP-Connect og IP-Total og som et første ledd i dette varsles salgstopp.

De nye produktbilagene for DSL finner du her og for transportproduktene her

 

Ved spørsmål ta kontakt med din KAM