Telenor varsler følgende endringer i Telelosjiavtalen fra 1. januar 2016

Nye priser på kraftforsyning tilknyttet Telelosji

På bakgrunn av endringer i konsumprisindeksen for elektrisitet (heretter kalt KPI-E) har Telenor de siste årene justert prisene på kraftforsyning tilknyttet Telelosji.

KPI-E har endret seg ned med 13,6 % fra september 2014 til september 2015. Telenor reduserer dermed kraftforsyningsprisene tilsvarende fra og med 1. januar 2016.

Prisendringen gjelder tariffer tilknyttet kraftforsyning, og gjelder for både 48VDC og 230VAC.

Prisendringen gjelder ikke gangreserve fra batteri eller reservekraft fra aggregat.

Link til vedlegg Telelosji Bilag 3 Priser og forutsetninger Gyldig fra 01.01.2016, og Endringslogg for avtale om Telelosji Gyldig fra 02.11.2015