Endringer i utbyggingsplanene i forbindelse med modernisering av aksessnettet

Telenor viser til nyhet av 10. februar 2016 » Telenor moderniserer aksessnettet«, nyhet av 25. mai 2016 » Varslingstider i forbindelse med modernisering av aksessnettet» og til Nkoms vedtak av 8. juli 2016 vedrørende «Pålegg om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett».

En oversikt over alle varslede fibernodepunkter  finnes på Homepage på Jara NetBusiness. En del av fibernodepunktene som tidligere er varslet, har fått endret utbyggingsdato eller utgår som følge av vedtaket fra Nkom. Disse endringene fremkommer av oversikten.