Nedetid i Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness

I perioden 1. oktober kl. 00:15 til 10:00 vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet for følgende systemer/funksjoner:

  • Det vil i perioder ikke være mulig å benytte Trouble Tickets modulen for å melde feil. Feil må da meldes inn til Jara Feilmottak på telefon 08300, tast 1
  • Det vil ikke være mulig å kjøre linjemålinger på telefoniprodukter i perioder.

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.